Aarhus uni.


Se Carsten Jessen udtale sig om hvad vi skal kunne i fremtidens IT samfund

Program for 5. og 6. november
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU


Tirsdag den 5. november

Digitale medier, leg og læring - dannelse og kompetencer i det 21. århundrede- foredrag og praktiske workshops

Undervisere: Carsten Jessen, lektor, ph.d., Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet og Niels Due Bærendsen, lærer, cand.pæd. i musik, Amager Fælled Skole

Indhold: Digitale medier udvikler sig hele tiden og tilbyder nye muligheder i det daglige pædagogiske arbejde i skoler og dagtilbud. Nye teknologier som tablets er nemt tilgængelige, og de giver lærere og pædagoger gode alternativer i det daglige pædagogiske arbejde. Men teknologierne er også en enorm udfordring: Hvordan udnytter vi potentialet bedst muligt og med hvilket formål? Har vi brug for en helt ny ”digital” pædagogik og didaktik? Har vi brug for en ny ”digital” dannelse? Det ”digitale” er ikke noget i sig selv, men medierne kan være fantastiske pædagogiske redskaber til at skabe kreative og udfordrende læringsmiljøer, hvor børn og unge kan udvikle grundlaget for handlekompetencer i det 21. århundredes samfund. De læringsmiljøer skaber vi bedst, hvis danske skoler og dagtilbud bliver bedre til det, de allerede er gode til, og hvis vi lader os inspirere af børn og unges uformelle læring med digitale medier. Dagen vil bestå af oplæg og workshop, hvor deltagerne selv er produktive og afprøver software.
Det forudsættes, at deltagerne selv medbringer eller får adgang til tablets.

08.30-10.15   Digitale medier, leg og læring. Oplæg v/Carsten Jessen
10.15-10.30   Kaffepause
10.30-11.30   Workshop 1 v/Niels Due Bærendsen og Carsten Jessen
11.30-12.15   Frokostpause
12.15-12.45   Opsamling på workshop
12.35-14.00   Workshop 2 (incl kaffepause)
14.00-14.50   Workshop 3
14.50-15.15   Afslutning

Materiale: Hvad skal vi kunne? Om kompetencer i deltagelse i onlinefællesskaber (fra http://www.hvadskalvikunne.dk/ Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)  http://www.youtube.com/watch?v=jMgUCU7Jm4Q
Eksempel på børneproduceret video (med app’en Videostar) http://bit.ly/14AiWsI

Apps der skal bruges i worshoppen. NB. Kan hentes/betales gennem elevkontoen. Se forsiden af Intra under nyt fra IT

Explain Everything - 19 kr.


Fotohuskespillet - 13 kr.


Instagram - gratisStudio Design - gratisGarage Band - gratis (evt. tilkøbes fuld version i app'en)Onsdag den 6. november

1. Det eksperimenterende fællesskab

Underviser: Klaus Thestrup- Adjunkt, ph.d., Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet


Indhold Foredraget præsentere en pædagogisk metode, hvor kvaliteterne i uformelle læreprocesser i fx SFO’en synliggøres og bliver en aktiv måde at bruge digitale medier på. Metoden kombinerer digitale og analoge materialer og medier, og der bruges kamera, i-pads, smartphones, redigering, facebook, skype, osv. sammen med tegning, udklædningstøj, bevægelse osv. Der arbejdes bl.a, med at omsætte computerspil til lege og aktiviteter, samt med udveksling af billeder og film på nettet.

08.30-09.45 Det eksperimenterende fællesskab. Foredrag med praktiske øvelser
09.45-10.00 Kaffepause
10.15-11.30 Foredrag         med praktiske øvelser

Materiale: Om medieleg

2.  Det mediedidaktiske vidensgrundlag

Underviser: Ane Qvortrup, lektor, ph.d., Læringsteori og Didaktik, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Indhold: Foredraget stiller spørgsmålet: Nye medier: Hvad er deres begrundelse, og hvad er deres potentiale?? Udgangspunkt er, at mediers begrundelse ikke må hentes i medierne selv, men i de udfordringer, vi møder i vores hverdag som undervisere. Med wikis og blogs som eksempel diskuteres, hvordan nye medier kan hjælpe os til at håndtere disse udfordringer.

12.15-15.15 Det mediedidaktiske vidensgrundlag. Foredrag (incl. kaffepause)27 kommentarer:

 1. Evne til kompleksitetsreduktion

  SvarSlet
 2. Hvordan sætter vi mål når viden ikke er afgrænset?

  SvarSlet
  Svar
  1. Et mål kunne jo være, at børnene skal have en kompetence, der sætter dem i stand til at omdanne den uafgrænsede information til brugbar viden.

   Slet
  2. Min pointe er at viden netop bliver afgrænset jvf. Kanofisering

   Slet
 3. Kreativitet, innovation og entreprenørskab= Nyt, nyttigt og nyttiggjort

  SvarSlet
 4. Vi skal være innovativ, kreative og motivere alle børn. Samtidig er vi "styret" af nationale mål, tests og en kanofiseringstendens = paradoks!

  SvarSlet
 5. Team Rocket: Fx. At arbejde med børns forskelligheder og gensidig respekt.

  SvarSlet
 6. Hovedet på bloggen...
  Sociale kompetencer, almen dannelse er vanskelige at gøre målbare.
  Det er lettere med matematik i 2.a !!

  SvarSlet
 7. Spejle børnene så de får opmærksomhed på hvordan de alle har indflydelse på hinandens læring, og dermed er medskabere af viden.

  SvarSlet
 8. 45 minutters lektioner, mange elever og skiftende undervisere er ikke befordrede for fordybelse

  SvarSlet
  Svar
  1. det giver også udfordringer i naturfag, når feltarbejde er skrevet som en del af formålet. Det er sværet (læs umuligt) at besøge grusgrav, rensningsanlæg, istidslandskaber m.m. med 45 min om ugen

   Slet
 9. Eleverne er mere individorienterede end før i tiden.
  Mange elever er ønskebørn/projekter.
  De er mere vidende, men ikke fokuserede om den viden de har.
  De skal forholde sig til alt for mange ting.
  Opvokset i en medieverden med mange, mange indtryk.

  SvarSlet
  Svar
  1. de forekommer ofte lystbetonede og impulsstyrede

   Slet
 10. Digitale elever, der langt hen af vejen bruger it som en "hverdags-kompetence". Men de har udfordringer med at fordybe sig, tage ansvar for sig selv/hinanden. De er karakteriseret af at være presset af det perfekte liv...krop, uddannelse, livsstil, venner osv.

  Klassen er i højere grad individualister og ikke

  SvarSlet
 11. Meget stor forskel på de kompetencer og den viden som børn møder ind med når de starter i skolen

  SvarSlet
 12. Det, som Vagn sagde.
  Det er sværere i dag at trænge igennem til hele klassen på en gang med fælles beskeder. Beskeder gives bedst til mindre grupper.

  SvarSlet
 13. Eleverne er IT-indfødte, mens lærere og pædagoger er IT-immigranter. Det giver udfordringer for begge parter. Hvor mødes vi? Hvem lærer hvem?

  SvarSlet
 14. Udfordringer: større individualisering, mindre fællesskabsfølelse, lyststyret, manglende ansvarsfølelse over for ting og hinanden
  Muligheder: bevidste om deres styrker og kompetencer og hinanden, acceptere hinandens forskelligheder, omstillingsparate, multitasking

  SvarSlet
 15. Børnene er digitale indfødte men det betyder ikke at de er digitale superbrugere

  SvarSlet
 16. ...så fællesskabsstyrede.
  Det, der virker godt er struktur og kendte/ faste rammer.
  Udfordringer: mest enkeltelever

  SvarSlet
 17. Team Rocket: eleverne er mindre fællesskabsorienterede. Det er blevet mere legalt at melde sig ud fællesskabet. Eleverne er ikke gode til at problematisere. De er vant til at kommentere og gør det derfor i alle sammenhænge.

  Virker: Når eleverne har ejerskab.

  SvarSlet
  Svar
  1. Og det er i fællesskabet, at eleverne former sig, får holdninger og danner personlighed.

   Slet
 18. Gruppe:lindabjørgvibeke Alle børn skal kende til krearummet og kunne bruge det/ vælge det: har vi ikke informeret godt nok, har de ikke oplevet hvad man kan lave derinde, er udbuddet for snævert (drenge/pige), trænger Krearummet til en grundig OPDATERING?? Skal vi tage teknologien ind sammen med stof, farver og sakse??

  SvarSlet
 19. Blog som interaktivt interaktivt værktøj i undervisningen

  SvarSlet
 20. Spændende at lave en blog for en klasse.
  Åbnes for elever og forældre.
  Indeholder billeder, kommentarer, stile og andre arbejder.

  SvarSlet
 21. Team Rocket: Vi skal bruge vores didaktiske fantasi i højere grad(eller udvikle den). Arbejde med fælles og individuelle blogs.

  SvarSlet
 22. Den nye generation er lystbetonede, omstillingsparate og de er mere selvbevidste. De er selektive i forhold til læring og de tilbud, som undervisningen giver dem. Dét, at de er lyststyrede og i højere grad har fokus på hvad de selv vil/har brug for, kan udfordre vores intentioner om at inkludere alle. De er en brug-og-smid-væk-generation - de har svært ved at fordybe sig. Måske fordi de skal forholde sig til for mange tilbud og muligheder?

  SvarSlet